Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Ngọc Trung
2,643,750 VND
2
skenmulq
2,642,250 VND
3
jarvant
2,500,000 VND
4
siduy
2,490,000 VND
5
Gis
2,229,000 VND
6
haizdapoet
1,572,000 VND
7
Monkey
1,540,000 VND
8
deptrai
1,518,000 VND
Tài khoản: LM_FULL_30# 2519 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 2 giờ, Tài khoản: LM_ZIN# 2066 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 16 giờ, Tài khoản: LM_ZIN# 2060 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 16 giờ, Tài khoản: TFT# 5896 đã được mua - GIÁ: 599,000 đ - Cách đây 19 giờ, Tài khoản: LM_RANDOM200K# 2424 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_FULL_30# 2517 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: TFT# 6236 đã được mua - GIÁ: 1,830,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_FULL_30# 2513 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 1952 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 1 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 2248 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: TFT# 6139 đã được mua - GIÁ: 399,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: LM_ZIN# 2046 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: LM_FULL_30# 1993 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: LM_FULL_30# 2529 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 2 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 2306 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 3 ngày, Tài khoản: LMHT_RANK# 6235 đã được mua - GIÁ: 299,000 đ - Cách đây 4 ngày, Tài khoản: LM_FULL_30# 1988 đã được mua - GIÁ: 200,000 đ - Cách đây 4 ngày, Tài khoản: LM_ZIN# 2048 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 4 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 1959 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 4 ngày, Tài khoản: LM_RANDOM100K# 2244 đã được mua - GIÁ: 100,000 đ - Cách đây 4 ngày,

DỊCH VỤ CÀY THUÊ

 

 

10 trận đầu mùa trước dưới kc : 350.000đ
 

10 trận đầu mùa trước kc trở lên: 500.000đ
 

Từ rank sắt tới rank bk4: Mỗi rank 130.000đ
 

Từ rank bk4 tới rank kc4: Mỗi rank 180.000đ
 

Từ rank kc4 tới kc1: Mỗi rank 330.000đ
 

Kc1 lên ct: 800.000đ
 

Ct trở lên 1 điểm 15.000đ

 

 

Qúy khách có nhu cầu cần cày thuê liên hệ với fanpage https://www.facebook.com/ThrowthiTV

kênh facebook hợp tác với shop